Q7680 троллейбус төрлийн тэсэлгээний машин үйлдвэрээс ачигдсан

Q7680 троллейбус төрлийн тэсэлгээний машиныг 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдөр үйлдвэрээс илгээсэн.
Q3780 троллейбус төрлийн тэсэлгээний машиныг мастерууд маш болгоомжтой хийж, туршилтыг дуусгаж, хэрэглэгчдэд амжилттай хүргэлээ!

4.7 (1)
4.7 (2)

Шуудангийн цаг: 2022 оны 3-р сарын 16