Техникийн тусламж

t (2)
t (1)

● Шийдлийг хэлэлцэх үед машины зураг төсөл (CAD эсвэл ).
● Тоног төхөөрөмжийн нарийвчилсан шийдэл.
● Хадгаламж авсны дараа нэг сарын дотор машин байрлуулах зураг.
● Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш нэг сарын дотор зураг төслийг гаргана.
● Ашиглалтын гарын авлага, засвар үйлчилгээ, тосолгооны заавар.
● Суулгах заавар.
● Цахилгааны схемүүд.
● Санал болгож буй сэлбэг хэрэгслийн жагсаалт.
● PLC програмчлал.
● Стандарт бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн баримт бичиг.